Vormelingendag

Op weg naar hun vormsel konden de vormelingen van onze parochie op 23 april deelnemen aan wat heet ‘de vormelingendag’. Een initiatief dat uitgaat van de cel jongerenpastoraal van ons bidsom IJD. Het betekent dat wij als parochie materiaal krijgen om met de vormelingen aan de slag te gaan. Alle vormelingen van alle parochies van het bisdom beleven op die manier dezelfde activiteit, weliswaar ter plaatse georganiseerd.
Het evangelie dat dit jaar de rode draad was voor deze bijeenkomst was ‘de Emmausgangers’ (eveneens het ‘evangelie van de dag’ op 23 april). Er werd verteld, geluisterd, gezongen, gezocht, gebabbeld, gebeden, gespeeld. Zo waren en zijn we samen op weg. Dank aan de catechisten, wonderwijzers die zich ook op zondagnamiddag inzetten om de kinderen te vergezellen op de weg van de gelovige.