Geen sober of solidair maal tvv Broederlijk Delen. Wel sobere tijd nu voor een periode (bijbels zou het 40 dagen genoemd worden). En solidair zijn met het zuiden kan ook via gift op rekening van Broederlijk Delen BE12 0000 0000 9292 www.broederlijkdelen.be
We mikken nu op paasmaandag 13 april. Dan gaat onze reeds geplande fietstocht tvv Broederlijk Delen door. Meer info: solidaire fietstocht op paasmaandag 13 april.