Soep op de stoep

In het weekend van 18 en 19 december was er vóór en na elke mis soepverkoop (‘soep-op-de-stoep) ten voordele van Welzijnszorg.
Zeventien vrijwilligers vanuit de verschillende kerkplekken gingen aan de slag om thuis soep te maken, die werd verkocht aan 5 euro per liter. En voor wie dat weekend niet in de kerk geraakte werd het ‘soep-tot-op-uwe-stoep’ want die werd aan huis gebracht.
Er werd in totaal 115 liter soep verkocht.
Dat er meer vraag was dan aanbod doet ons geloven en hopen dat de boodschap achter dit gebaar weerklank mag hebben : ‘Voor iedereen een leefbare thuis.’

Dank aan ieder voor dit warm gebaar ten voordele van de mensen die nog altijd in de kou staan…