Nieuwjaarsreceptie 2019

Geluk delen en het elkaar gunnen -daartoe was iedereen uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie 4 januari. Met een glas en (een beetje naar gewoonte) met een podiumgedeelte vierden we nieuwjaar en al wat was en wat komt.
Na een flashmob op de tonen van Staying Alive was er een plaatselijke variant op een gekend tv-programma: ‘Alleen Edith blijft bestaan’. Tot slot maar niet in het minst werd er gezongen en mochten we diaken Guido en zijn vrouw Magda in de bloemetjes zetten. Binnenkort is er nl de dankviering ter gelegenheid van Guido zijn eervol ontslag en de nieuwjaarsreceptie was een goede gelegenheid om dat bekend te maken.
Fotografen van dienst voor de foto’s van de receptie waren Etienne en Lucas.
Dank aan ieder die meewerkte aan deze hartelijke avond. De toon voor 2019 is gezet.