Missale Romanum

Het Missale Romanum uit 1613, eigendom van de kerkfabriek van Latem, wordt ondergebracht in het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen.

Op vrijdag 7 december ondertekenden de voorzitter en de secretaris van de kerkfabriek Sint-Martinus een bewaarovereenkomst met de stad Antwerpen in het wereldberoemde Museum Planrtin-Moretus. De kerkfabriek liet haar Missale Romanum uit 1613 restaureren door de bekende restaurateur Martine Eeckhout uit Brugge en vroeg het Antwerps museum om het in bewaring te nemen. Het missaal werd gedrukt in de Officina Plantiniana, de drukkerij van de families Plantin en Moretus.

“Het is een interessant werk omdat het de eerste keer was dat Pieter Paul Rubens en Balthasar Moretus beslisten om samen aan een boek te werken”, zegt directeur Iris Kockelbergh. “Bovendien zijn de illustraties van Rubens subliem.”

Het boek wordt opgenomen in het depot voor papieren erfgoed, dat in 2016 in gebruik werd genomen. Inge Cleymaet en Magda Van haecht mochten, na de ondertekening, de plaats bezoeken waar het werk zal geconserveerd worden. Ze hebben er alle vertrouwen in dat het met grote zorg en kunde zal behandeld worden.