Medewerkersfeest

Aansluitend op de startviering vond het ‘medewerkersfeest’ plaats. Bartel bezorgde ons het verslag. De foto’s hieronder zijn van Bartel en Lucas.

"De 205 mensen die erbij waren zullen het geweten hebben: ‘Dit was een fantastisch deugddoend feest!’ Na een heerlijk lekker stukje barbecuevlees gaan we samen de uitdaging van de 18 opdrachten aan: 1 tegen allen! Samen met groot en klein, met denkers en doeners, met zangers en creatievelingen, samen willen we ervoor gaan!
Meteen na de start gaan een paar handige dames aan het werk om “flanders poppies” te maken. Ze zullen dit non stop blijven doen tot de laatste opdracht wordt afgetikt. En dan is er ook nog een stuk zeep dat ‘opgewassen’ moet zijn nog voordat alle overige 16 opdrachten zijn vervuld. 16 opdrachten vervullen met zovelen samen, gebeurt best in gezamenlijk overleg. Zo hoort het in één nieuwe parochie. Samen puzzelen, samen zingen en knutselen tot alle opdrachten volbracht zijn. Met vier mensen de akte van liefde uitspreken, met vier mensen een gebed van Edith Stein uit het hoofd voordragen, is groepswerk. Vier mensen wiens naam een afgeleide is van Maria en Petrus, alle jongeren jonger dan 20 jaar, de jongste en de oudste aanwezige; de fotografen terplekke leggen het allemaal vast."
Bartel