Kerst 2018

Vanwege een stille donkere nacht vierden we Kerstmis, want God laat zijn reddende hand bij voorkeur zien in de nacht. Op de verschillende kerkplekken en momenten hebben we van die kanteling gevierd. In elk van de kerkplekken met een eucharistie, en in de kerk van De Pinte tevens met een ‘kerstherberg' op kerstavond. Dicht bij de betekenis van dat grote verhaal deelden we de tafel. Dat is taal die iedereen verstaat en verbindt…

De foto’s van de verschillende vieringen zijn van Bartel en Etienne.
We publiceren dit alles met uitdrukkelijke waardering voor de velen die op de vier kerkplekken op hun manier voor of achter de schermen mee vorm hebben gegeven aan de vieringen.
Een diepe buiging eveneens n.a.v. de inzamelactie tijdens de voorbije adventsperiode. Zoveel goedheid, zoveel gulheid. De komende tijd komt al het ingezamelde gerief in pakketten terecht bij verschillende mensen.
…er is dus nog steeds dat Licht dat mensen sinds eeuwen doet geloven in het ongelooflijke. Soms word je iets van die gloed gewaar in een mens, in een gebaar…