Inschrijving EC 2021

INFO uitgestelde EERSTE COMMUNIES 2021

Op 11 en 12 september kunnen we de uitgestelde communievieringen in schoolverband vieren. De inschrijvingen daarvoor zijn afgesloten sinds 5 september. Hoe de vieringen verspreid zijn over dat weekend vind je op de kalender.

Wie ingeschreven is probeert op de dag van de viering best een kwartiertje vooraf te arriveren. Verder mag je er op vertrouwen dat we jong en oud tijdens de viering meenemen.

Er zullen enkele sfeerbeelden van de viering genomen worden. Deze foto’s worden enkele weken later beschikbaar gesteld via een link.
Die link zal je ontvangen op de mailadressen die je hieronder opgeeft. Om het verloop van de viering niet te storen vragen we om zelf geen foto’s te nemen tijdens de dienst.

Merk op: groepen van Latem en Deurle vieren ook in de kerk van De PInte. Dat heeft te maken met de grootte van de kerk. Een andere kerk zal niets afdoen aan de viering zelf natuurlijk.

De parking op het kerkplein van De Pinte is dat weekend bezet door kermis. Parkeren doe je een 100m verderop op Domein Begonia (Van de Moortele), Pintestraat 29, De Pinte. De eigenaars geven de toestemming om hun parking dat weekend te gebruiken.

Wat de maatregelen betreft (update dd 7 sep)

Op 20 augustus besliste de burgerlijke overheid om vanaf 1 september bij erediensten geen beperkingen meer op te leggen wat betreft aantallen en afstand. Vrijdag 27 augustus kregen we vanuit de kerkelijke overheid dezelfde boodschap. De mondmaskerplicht blijft wel gelden bij erediensten.
Wij kiezen er wel zelf voor om jullie niet in een overvolle kerk dicht op elkaar te plaatsen. Dat betekent:

  • Vooraan, in het eerste deel van de kerk, voorzien we telkens bubbels van 5 = 1 stoel voor de communicant + 4 andere stoelen.
  • Daarachter, in het tweede deel van de kerk, worden nog extra stoelen voorzien per communicant. Daar zit men niet in zogenoemde bubbels. Hoeveel personen dat zijn hangt af van het aantal ingeschreven voor elke viering en is gecommuniceerd aan de ingeschrevenen per mail.
  • Kinderen op kleuterleeftijd mogen op de schoot en tellen niet mee. Dat geldt zowel vooraan in de bubbel rond de communicant, als achteraan waar de mensen gewoon in rijen en op vrije plaatsen zitten.

--o0o--