Home Thaleia

Op zaterdag 12/1 trok een groep van vormelingen opnieuw naar Home Thaleia. Het is intussen, binnen de engagementen, een vaste waarde en we worden altijd zeer vriendelijk en warm onthaald.

Na een korte inleiding werden we op de hoogte gebracht dat er tegenover de voorbije jaren een verandering heeft plaatsgevonden. De ateliers waar de kaarsen en zepen worden gemaakt en het handwerk wordt verricht, zijn nu verhuisd naar de Groenstraat. Hier hebben ze nu in het Groenhuis een aparte werkplaats gevonden. Tijdens de rondleiding mochten we de studio's van Liesbeth en Patricia bekijken en ook alle andere lokalen van de woongemeenschap die in totaal 16 bewoners telt.

Daana werden de vormelingen in 2 groepen opgesplitst. De ene groep maakte een knutselwerk  terwijl de andere groep aan de slag ging om fruitsla, vers geperst sinaasappelsap en chocoladesaus voor het vieruurtje te maken (onder vakkundige toezicht van Kenneth (ook een bewoner)). Na een uurtje werd gewisseld zodat iedereen van alles kon doen.

We danken Home Thaleia voor hun bereidwilligheid om elk jaar hun deuren open te stellen voor de vormelingen en inzicht te geven in het leven van mensen met een beperking. Het is telkens weer een verrijking om met hen een namiddag door te brengen.

Petra (begleidster van het engagement)