Geloofsgesprekken: Bijbels leerhuis 'De Psalmen' UITGESTELD

OP VRIJDAG 23 OKTOBER BESLISTEN WE OM DEZE PSALMENREEKS UIT TE STELLEN. ALLE INGESCHREVENEN KREGEN BERICHT. ZODRA DE SITUATIE GUNSTIGER IS ZOEKEN WE NIEUWE DATUMS, MOGELIJKS KOMEN WE DAN TWEEWEKELIJKS IPV MAANDELIJKS SAMEN

Een jaarprogramma opstellen zoals gewoonlijk doen we dit jaar niet vanuit de Geloofsgesprekken. Je begrijpt vast waarom…
We zullen gaandeweg en rekening houdend met wat mogelijk is, een aanbod proberen uitwerken en dat tijdig aankondigen.
Een eerste initiatief is het Bijbels Leerhuis: 'De Psalmen’
Hieronder (cursief) de toelichting die het bisdom geeft. Onderaan de concrete info om op onze parochie deel te nemen.

-Wat is het ?
Het Bijbels Leerhuis is een initiatief dat in alle Vlaamse bisdommen georganiseerd wordt. Per bisdom werken parochies samen met CCV. Het Leerhuis is bedoeld als een traject van Bijbelse geloofsverdieping en omspant negen bijeenkomsten van september 2020 tot mei 2021. We verdiepen ons tijdens deze editie in de psalmen. De zeven bijeenkomsten in de parochie worden omkaderd door twee bijeenkomsten met alle groepen samen in Gent.
Het Leerhuis richt zich tot al wie interesse heeft en bereid is om gedurende een klein jaar in een leergroep op weg te gaan. Misschien voel je je aangesproken omdat:

  • je anders zelden of nooit in de Bijbel leest,
  • je wil weten hoe de Bijbel vandaag actueel kan zijn,
  • je al vertrouwd bent met de psalmen, maar nog meer inzicht zoekt,
  • je als gelovige wil herbronnen,

  • je voelt dat een engagement in de parochie niet kan zonder Bijbelse grondslag.

-Hoe verlopen de 7 bijeenkomsten ?
In diverse parochies worden ‘Leerhuis-groepen’ gevormd . 
Zo'n groep bestaat uit tien tot twaalf deelnemers en onder leiding van één of twee begeleiders, vinden zeven sessies plaats, met een frequentie van één per maand en wel op de laatste woensdag van iedere maand. Deelnemers worden verondersteld het hele traject te volgen.
Elke maand staat één psalm centraal en maken we tijd om de psalmtekst te laten spreken en te zoeken naar wat hij vandaag voor ons kan betekenen. Na een eerste uitwisseling brengt de groepsbegeleider achtergrondinformatie aan, bijvoorbeeld over de context waarin deze psalm tot stand is gekomen. Daarna verkennen we in gesprek welk licht deze psalm werpt op onze eigen geloofs-weg. We sluiten elke sessie af met een moment van gebed. 
Elke deelnemer krijgt daartoe een uitgebreide werkmap en ook een speciaal voor deze gelegenheid uitgegeven Psalmboekje in pocketformaat.

-Ook een start- en slotavond.
Aan het begin van het Bijbels Leerhuis starten we met alle groepen van ons bisdom samen. Niet in het Sint-Baafshuis, zoals eerder aangekondigd, maar - omwille van corona - digitaal en per parochie/dekenaat. Alle deelnemers van een parochie of dekenaat komen ter plekke samen voor een live-start-impuls vanuit Gent op het grote scherm en voor onderlinge ontmoeting. De parochie geeft jullie hierover meer info.

  • Dinsdag 29 september 2020 - Startbijeenkomst om 19.30u.
  • Dinsdag 25 mei 2021 - Slotbijeenkomst om 19.30u.
    (info over locatie e.d. volgt in het voorjaar)

-Thema: de psalmen
.
De psalmen vormen in de Bijbel een bijzondere verzameling van honderdvijftig poëtische gebeden. De grote thema’s uit de geschiedenis van God met zijn
 volk komen er aan bod. Ook wordt er in alle menselijke toonaarden gezongen:
er is plaats voor vreugde en verdriet, voor hoop en teleurstelling. Het Boek van de Psalmen is tenslotte ook het meest gebruikte van alle Bijbelse geschriften. Dat heeft te maken met het feit dat het een liturgisch boek is, bedoeld voor 
het gebed en voor de eredienst in en rond de joodse tempel en de synagoge. Jezus moet de psalmen uit het hoofd gekend hebben, er voortdurend mee gebeden hebben en er zijn eigen roeping en levensloop mee verstaan hebben. Van meet af aan zijn de psalmen daarom ook de grondstof van het christelijke gebed.
Bij de keuze van zeven psalmen uit honderdvijftig, één voor elke bijeenkomst, 
is gepoogd om de belangrijkste psalmgenres aan bod te laten komen. 
Elke psalm resoneert bovendien met wat de liturgie viert in de periode waarin de bijeenkomst plaatsheeft.
We gaan dus stap voor stap de wereld van de psalmen in en komen zo thuis in het Bijbelse Godsgeloof. Dat is niet iets om alleen te doen, maar met tochtgenoten, een klein jaar lang.
Van harte welkom dus!

CONCREET BIJ ONS
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt een namiddag- en een avondgroep gevormd. De bijeenkomsten zijn in beide gevallen telkens op de laatste woensdag van de maand (met uitzondering van de start- en slotavond).

Datums: 

29/09/2020
28/10/2020
25/11/2020
30/12/2020
27/01/2021
24/02/2021
31/03/2021
28/04/2021
25/05/2021