Een jaarprogramma van de Geloofsgesprekken opstellen doen we dit werkjaar 2021-2022 niet. Rekening houdend met wat mogelijk is, zullen we een aanbod proberen uitwerken en dat tijdig aankondigen.
Een eerste initiatief dat we vorig jaar moesten annuleren maar nu toch willen opstarten is het Bijbels Leerhuis: 'De Psalmen’. Dat zijn 7 bijeenkomsten in kleine groepen om samen op verkenning te gaan in de psalmen. Alle info vind je hier.

De psalmen vormen in de Bijbel een bijzondere verzameling van honderdvijftig poëtische gebeden. De grote thema’s uit de geschiedenis van God met zijn volk komen er aan bod. Ook wordt er in alle menselijke toonaarden gezongen: er is plaats voor vreugde en verdriet, voor hoop en teleurstelling.

We gebruiken voor deze reeks grotendeels een methodiek die wordt aangereikt door CCV (vormingsdienst bisdom). Het komt hier op neer: iedere maand staat één psalm centraal en maken we tijd om de psalmtekst te laten spreken en te zoeken naar wat hij vandaag voor ons kan betekenen. Na een eerste uitwisseling brengt de groepsbegeleider achtergrondinformatie aan, bijvoorbeeld over de context waarin deze psalm tot stand is gekomen. Daarna verkennen we in gesprek welk licht deze psalm werpt op onze eigen geloofsweg. We sluiten elke sessie af met een moment van gebed.

Deelnemen kost 20 euro. Elke deelnemer krijgt een uitgebreide werkmap en ook een speciaal voor deze gelegenheid uitgegeven Psalmboekje in pocketformaat. Floris Guépin, Jos Kint, Paul Heysse en Veerle Maegerman staan in voor de begeleiding van deze reeks.

Op basis van het aantal ingeschreven van vorig jaar is reeds een namiddag- en een avondgroep gevormd. Deze mensen hebben inmiddels deze zomer hun inschrijving kunnen herbevestigen.

Behoor jij niet tot die eerder ingeschrevenen en sluit je graag nog aan? Dat kan! Er zijn nog énkele plaatsen. Mail voor 15 september naar geloofsgesprekken@gmail.com of bel Tine 0474/20 54 50.

De bijeenkomsten zijn telkens op de laatste woensdag van de maand:
27 okt - 24 nov - 29 dec 2021, en 26 jan -23 feb -23 mrt 2022.

Datums: 

27/10/2021
24/11/2021
29/12/2021
26/01/2022
23/02/2022
23/03/2022