Geen aanbidding

Alle weekendvieringen, vormsels en communies zijn tijdelijk opgeschort.
(begrafenissen en huwelijken kunnen onder zeer welbepaalde maatregelen wel plaatsvinden).

De kerkgebouwen blijven open voor een kaars, voor persoonlijk gebed, als plek van bezinning...

Ik mis de mis.
Jij mist de mis.
Wij missen jullie.