Doopselviering op zondag in De Pinte

Zondag 5 maart werden enkele kinderen tijdens de zondagseucharistie gedoopt. Na de handoplegging, het dopen met water, het zalven en het ontvangen van de doopkaars, zongen we in een heel klein liedje met alle gedoopten van de gemeenschap, bij wijze van geluk-wens, van dat “heel klein teken, speciaal voor jou, alleen maar om te zeggen hoeveel God van je houdt.”
Voor we samen aan tafel gingen voor de eucharistie vouwden we als altijd in de voorbede eerst onze handen voor mensen die we kennen, voor mensen die we niet kennen, en deze keer ook in het bijzonder een bede voor de dopelingen:

…dat ze gezond mogen blijven, dat ze veel mogen leren en lachen en veel goede mensen leren kennen, dat ze stilaan leren leven in onze grote wereld, en dat ze Jezus mogen leren kennen -de vriend van alles wat klein een weerloos is.

Ondergedompeld in het water van de liefde en opgenomen in de gemeenschap trokken ze gezegend en gezalfd als koningen en koninginnen verder op weg naar hun Eerste Communie.