Christus Koning viering

Op 25 november sloten we het kerkelijk jaar af met een gezinsviering.

Samen met de Chiro en de vormelingen en communicanten van de verschillende kerkplekken vierden we het feest van Christus Koning.