Christus Koning

Een vreemde koning
die geboren wordt in een stal,
die niet geeft om eten en kleren
en niet woont in grote paleizen,
die omgaat met zondaars en zwervers
en zijn vijanden liefheeft,
die op een ezel de stad binnengaat
en zich gevangen laat nemen,
die kronen met doornen draagt,
eindigt op een kruis,
en bij mensen blijft
door woord, brood en wijn -
niet te geloven….

Daarvan vierden we in de gezinsviering op Christus Koning 21 november. Het maakte ons allemaal -klein en groot- weer een beetje meer tot koningskinderen.

Bartel vierde mee en nam deze foto's.