Bidden met en voor elkaar

Zoekveld

update 24 mei

Voor een zieke vriendin. Moge zij toch nog deze ziekte overwinnen en verder door het leven kunnen gaan...
Met dank.
-M

Voor de ganse familie.
-De Vuyst L

Om bescherming voor ons gezin.
-anoniem

Gebedenboekje 22-30 mei Pinksternoveen
-Kerknet

Voor genezing voor mijn man en zus.
Voor mijn drie kinderen ; dat hun werk en studie lukt.
-anoniem

Voor onze dochter, dat zij haar job bij als stewardess kan behouden.
-anoniem

Voor meer verbinding, minder angst.
-anoniem

Uit dank voor de goede afloop.

-anoniem

Om zegen en heling voor R opdat zij de bestrijding van kanker moedig kan aanvatten en voltooien. Sta  haar bij in deze voor haar moeilijke en verwarrende tijd. Geef haar inzicht om tot volledige liefde te komen, voor zichzelf en voor anderen. Dank met heel mijn hart.

-V

Dank voor dokters en verplegers die door hun goede zorgen zoveel mensen helpen. Goede God, bedankt voor alles.

-anoniem

Voor een meisje van 14 dat een operatie moet ondergaan.

-anoniem

Om zorg voor een jonge vrouw met kanker.
Hoop en vertrouwen!

-anoniem

Voor onze papa in de hemel. Blijf ons nabij…

-anoniem

De Here is mijn herder 
mij ontbreekt niets.
 Hij doet mij neder liggen 
in grazige weiden. 
Hij voert mij naar 
rustige wateren.
 Hij verkwikt mijn ziel.
 Hij leidt mij in de rechte sporen
 om zijns naam wil.
(ps 23)

-anoniem

Dank voor de steun aan onze ganse familie.
-anoniem

Help mijn kleindochter door deze moeilijke periode.
-anoniem

Ik bid voor een bijzondere intentie voor de genezing van kanker.
-anoniem

Een gebed naar de heiligen om bescherming voor mama en kind.
-anoniem

Voor onze moeder die we gisteren aan de aarde hebben toevertrouwd.
Heer, laat haar Uw Eeuwige Liefde zien in de lente van haar leven...
-anoniem

Dank aan zoveel mensen die zich onvoorwaardelijk inzetten voor de medemens in deze akelige tijden van corona. Bidden wij opdat zij elke dag opnieuw gezond en energiek hun taak mogen vervullen.
-C.D.

Voor de hele parochieploeg omdat/opdat zij ons blijven verbinden.
Voor ons allen bede om volharding...
-Magda

Uit dank voor mijn broer die genezen is van corona na 3 weken ziekenhuis.
-anoniem

Voor de spanningen in ons gezin en familie,
om openhartigheid en gesprek.
-anoniem

Om troost, hoop, steun, enthousiasme, vertrouwen.
-anoniem

Voor de zielerust van Erna.
-Patrick

Voor Daniel, opdat hij sterkte mag vinden in zijn laatste weken onder ons.
-anoniem

God, blijf ons genadig nu en altijd. Speciaal voor de familie van Anna en voor onze kleinkinderen. Dank.
-anoniem

Mijn medeleven aan alle getroffen gezinnen in deze onwezenlijke tijd. Dank aan alle helden van vandaag. Steun en kracht.
-anoniem

Sterkte voor Jean.
-anoniem

Vandaag 23 april: gelukkige verjaardag papa. Je bent bij ons in gedachten.
-Danielle & Guy en de mama van hierboven

Een gebed voor drie familieleden in een woonzorgcenturm.
-anoniem

Wij denken vooral aan hen die dakloos zijn en in armoede leven, alsook aan onze bejaarden in het woonzorgcentrum. Ook aan artsen en verplegers.
-anoniem

Onze kwetsbaarheid is een gebedsschool.
-anoniem

Mag ik vragen om gebed voor mijn zus die strijdt tegen kanker. Dank.
-Nathalie

Laat ons bidden en hopen dat alle mensen hun plichten nakomen zodat alles zo vlug mogelijk voorbij mag zijn. Een warme afstandsknuffel voor alle lieve mensen.
-anoniem

Dankbaar om hier toch even in de kerk te kunnen vertoeven en Uw woord te vinden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.-
-Marianne

En voor het slapen gaan bid ik nog voor de intenties van alle mensen van de Edith Steinparochie. Een goede Goede zondag voor elk-een !
-pater Frederik Verpoest, missionaris in Congo

Om troost, steun, hoop, enthousiasme, vertrouwen.

-anoniem

Voor een spoedige verandering in deze onzekere tijden.

-anoniem

Laten we samen bidden voor al de zieke mensen, voor al de oudere mensen die in het ziekenhuis liggen, en alleen moeten sterven zonder hun kinderen en familie. Mogen zij de kracht ontvangen om die strijd met de hulp van hierboven aan te gaan.
-anoniem

Er gaat geen dag voorbij zonder dag ik aan mijn goede kameraad Patrick denk. Hij heeft een mooi leven gehad maar is plots overleden. Het afscheid kwam veel te vroeg. Mijn gebed is voor hem. Hij is voor altijd in ons hart.
-anoniem

Mijn gebed voor Kardinaal De Kesel die ziek is (niet van Corona) maar nu vele weken met vertrouwen een medische behandeling begint.
-anoniem

Mijn gebed voor 'pastoor Piet' en voor ‘alle priesters die nu zoveel vreugde moeten missen in het beleven van hun dagelijkse dienstbaarheid. Dat ze mogen volharden in hun 'op afstand' aanwezig zijn, en vertrouwen op ons gebed voor hen.

-anoniem

Op deze wat speciale paasmaandag komen we nogmaals bidden in de kerk voor alle zieken, zorgenden en allen die onze wereld nog draaiende houden.
 De mensen die hun geliefde moeten laten gaan zonder afscheid. Voor mijn broer in een WZC met corona, voor z'n dochter, en voor onze lieve buren die gestorven zijn. En voor onze twee kinderen die we al zo lang moesten afgeven. Kortom voor iedereen.
-L&J

Voor de mensen die hun geliefde moeten laten gaan zonder afscheid. 
Voor mijn broer in een RVT en voor zijn dochter.
Voor onze lieve buren die gestorven zijn.
Voor onze twee kinderen die we al zo lang moesten afgeven.
Kortom voor iedereen.

-L&J


Een gebed voor allen die in deze droeve tijd tijd maken om zorgenden en oude mensen bij te staan, soms ten koste van hun eigen gezondheid. Hopelijk komen we daar allemaal goed door. Zalig Pasen voor iedereen. 

-Maria

Een gebed voor alle mensen die gestorven zijn door het coronavirus. Ook voor de mensen die in de zorg staan.

-anoniem

Een gebed voor Karien, het lief van onze zoon.

-anoniem

Een gebedje voor mijn gestorven familieleden en vrienden.

-anoniem

Laat ons samen bidden voor Lea R. die ons vandaag op Goede Vrijdag ontviel. Veilig bij God nu.
-anoniem

Heer, geef wijsheid en kracht aan de wetenschappers en de politiekers die in het post-coronatijdperk belangrijk en eerlijke beslissingen zullen moeten nemen.
-anoniem

Voor alle coronapatiënten van de parochie. Beterschap en goede moed van een parochiaan.
-anoniem

Ik bid voor allen die eenzaam zijn en voor allen die zich overspoeld voelen door de veelheid van thuiswerken en gezin te combineren.
-anoniem

Een gebed voor een zwaar zieke in de familie. Moge Jezus met haar zijn. Ik geloof erin.
-anoniem

Voor mijn moeder in het WZC …. met pijn.
-anoniem

Een gebed voor Daniel en voor Guido.
-anoniem

Ik heb de laatste tijd veel om over te piekeren: mijn huwelijk, mijn broer die wacht op een hartoperatie, de vele mensen in de wereld de miserie zitten. Niemand kan iedereen helpen maar iedereen kan iemand helpen.
-anoniem

Geef de hemel aan wie gestorven is, en geef troost aan hun nabestaanden.
-anoniem

Mijn gebed deze palmzondag voor de wereld in nood. Voor de zieken getroffen door het virus, de eenzamen, de armen.
-anoniem

Op dit moment vragen we of U hen wilt genezen die ziek zijn en hen die, zonder het te weten, drager zijn van het COVID-19-virus.
Genees hen en bescherm de mensen om hen heen.
-Rita Samyn

Voor de lieve zus die geveld is door het coronavirus en de ogelijke strijd levert, dat ze het mag winnen van deze tegenstander zodat ze weer in ons midden mag vertoeven !
-familie Dhaese

Een gebed voor een zwaarzieke in de famile. Moge Jezus met haar zijn. Ik geloof erin.
-anoniem

Ik bid voor allen die eenzaam zijn en voor allen die zich overspoeld voelen door de veelheid van thuiswerken en gezin te combineren.
-anoniem

Voor zoveel mensen die zonder klagen en zagen op een uiterst professionele manier blijven omgaan met volwassenen en kinderen in moeilijke levensomstandigheden. Ze zetten zich met hart en ziel in om de bewoners het leven draaglijk en zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, niettegenstaande ze in het begin van de crisis wat in de vergeethoek van onze zorgverlening waren gebleven.
-Chantal Devos

We hopen dat de situatie zich zo vlug mogelijk normaliseert. Daar gaat de intentie van ons dagelijks gebed ook volop naar.
-Paul en Yolande

Voor de ‘pater Damiaans’ bij deze pandemie.
-anoniem

Ik denk aan de ouderen. Dat ze niet vereenzamen.
-anoniem

Als het vieze beestje iemand stevig in zijn greep heeft die je nauw aan het hart ligt, verstil je en blijf je hopen op een goede afloop. Bidden jullie met me mee? Een gebed voor mijn tante die door het coronavirus op intensieve zorgen verblijft. Als familiemens raakt dat diep.
-Marga

Met de overstromingen hier zijn de oogsten mislukt. Dat is een groot probleem voor het ogenblik. Bidden maar aub dat we gespaard blijven van die pandemie.

-pater Frederik Verpoest

Mijn avondgebed (gebed van Bonhoeffer)
“Door goede machten wonderbaar geborgen,

verwachten wij getroost wat komen mag.

God is met ons in d’avond en de morgen.

En zeer beslist elke nieuwe dag."
-anoniem

Coronatijd neemt ‘veel’ van onze “vrijheid” weg maar het doet ons nu nog meer denken aan de velen die door omstandigheden arm en alleen zijn. Zij kennen dag in dag uit, jaar in jaar uit nooit die “vrijheid”, kunnen bij gebrek aan geld zichzelf nooit verwennen noch trakteren op een koffietje en zoveel andere dingen die wij nu – ondanks alles - wel ‘nog’ kunnen.
We kunnen hopen op een betere tijd…en bidden voor allen.
C & J

Dat mijn mama op een comfortabele manier en rustig de stap naar de overkant kan nemen.
-anoniem

Dat zoveel mogelijk mensen, zeker de zwakkere en arme mensen, gespaard blijven van ziekte en dat we mekaar blijven helpen.
-anoniem

Sterkte en moed voor de familie van patrick die plots is overleden na een moedige strijd tegen kanker.
-anoniem