Autowijding

Zondag 2 juli vond de 88e autowijding plaats na de mis in Deurle. Mensen van de confrérie St. Christoffel van Deurle versierden de kerk vooraf, en koor Cum Gaudio was paraat om -zingend en voortreffelijk- de gemeenschap mee te nemen in gebed. Diaken Joost was na de mis nog een tijdlang de bedienaar... :
(foto's: Etienne)