Aswoensdag 15u Deurle - 19u De Pinte

Een tocht met persoonlijke kansen (herbeginnen, ontginnen, draden terug opnemen, bekeren, verzoenen, herzaaien, opnieuw aanknopen -noem het zoals je wilt), een tocht ook samen met anderen (met de parochiegemeenschap, met de wereldkerk, en met mensen in het Zuiden).
Welkom om die tocht aan te vatten.
 

Woensdag 2 maart gebedsvieringen met asoplegging
om 15u in Deurle, om 19u in De Pinte.