Allerliefdeviering

Liefde heeft niet één vorm, één verloop; er zijn zoveel nuances en er doet onberekenbaar veel in mee. Daardoor vieren we in de maand februari traditioneel de ‘Allerliefde’. Dat is een viering met ieder die leeft in welke nuance van liefde ook: zondagsmensen, getrouwden, verloofden, jubilarissen,  kinderen, ouders, grootouders, collega’s, buren, vrienden,  contente alleengaanden maar ook zij die liefde missen, en zeer zeker ook mensen die hùn geliefde missen. Dat is wat leven is. Dat is wat liefde doet.  Het is mensen hun streven en hun strijden.
Veelvormige liefde dus, aan twijfel en vrees voorbij. Veelzijdige liefde aan twee-elk-alleen voorbij. Veelkleurige liefde aan blank voor blank voorbij. Elk van dat geeft mij een nuance, een glimp van God want iedere relatie waarin mensen elkaar dragen, opvangen of het beste in elkaar naar boven halen is beeld van de relatie tussen God en de mens.
Voor verloofden maakt deze viering trouwens deel uit van de weg naar hun huwelijk.
Hieronder zie je enkele beelden van de Allerliefdeviering in De Pinte op 10 februari. Bartel was andermaal de fotograaf van dienst.