Allerheiligen

Uit vele huizen hier gekomen,
uit eigen zorgen opgestaan,
is ieder met zijn eigen dromen,
tot hier zijn weg gegaan.
Hier hopen wij elkaar te vinden,
hier tellen de verschillen niet,
hier zingen vreemden zich tot vrienden,
op hoop van zegen zing een lied.

Wij willen bij elkander schuilen,
verdriet alleen is vaak te groot,
een schouder om op uit te huilen,
een hand die droeve tranen droogt.
Zo leren wij elkaar weer zingen,
getroost met wat het leven biedt,
kom laat ons opnieuw beginnen,
op hoop van zegen zing een lied.

- zo klonken de eerste woorden in de dienst op maandagmorgen 1 november Allerheiligen.

Koor Gregorius nam ons die ochtend mee in het biddend zingen, we luisterden naar oude evangelische woorden en stonden stil bij wat ze ons op dagen als Allerheiligen en Allerzielen kunnen zeggen.

©foto's: Bartel