Ook in onze parochie Edith Stein willen we aandacht geven aan de 'Week van gebed voor eenheid onder alle christenen'. We kozen ervoor om die week te eindigen met een Taizéviering. Een gebedsdienst dus in de geest van de oecumenische Taizégemeenschap in Frankrijk. Dat betekent hoe dan ook bij kaarslicht, in een warme kerk, samen veel liederen (gebaseerd op bijbelversen) repetitief en meditatief zingen. Voor jong en oud een verstillend gebeuren waarbij je geraakt wordt door, of doordrongen wordt van de innemende woorden van de bijbelverzen.

Iedereen welkom zaterdag 21 januari om 18u in de kerk van Zevergem.