Zondag 28 juni
11u De Pinte

Vakantieviering en
dankviering
Vormelingen & Communicanten