Welgekomen in de laatste gezinsviering dit schooljaar.

Na de mis voorzien we een glas
voor iedereen.
Zondag 9 juni - 11u De Pinte
Pinksteren