...een speciale 7e dag op de 7e van de 7e maand...

Zes dagen van doen en maken worden er in de bijbel genoemd. De zevende dag wordt er niets gemaakt. Die is gericht op ontmoeting met de Schepper en wat geschapen is.
Blijkbaar is ontmoeting de meest complete manier op Gods schepping te beleven. Wat opvalt: daartoe is een hele dag verankerd in de orde van de schepping en krijgt er een volwaardige plaats.
Door het jaar noemen we die dag de ‘zondag’, maar nu en dan nemen of krijgen mensen een lange zevende dag. Vakantie mag dat dan heten.

Bij het begin van de zomervakantie willen we die zevende dag op een bijzondere manier vieren. Met zondagse tijd voor ontmoeting met God, en nadien ook tijd voor ontmoeting met de mens, die andere -ook evenbeeld van God.

Daarom vindt dit jaar op de eerste zondag van de vakantie op 7 juli één gezamenlijke viering plaats om 10u30 in de parochiekerk van De Pinte. We beginnen een half uurtje vroeger -om half 11- zodat er na brood & beker, tijd kan zijn voor babbels & bubbels.
Een kans om met mensen van je eigen stek en van elders die lange zevende dag die vakantie mag zijn in te zetten. Een gelegenheid ook om elke medewerker van de parochie Edith Stein te bedanken voor alle inzet op die andere dagen…
Welkom, en voor wie graag zingt: inzingen om 10u !