09u30 Infomoment 'Een kruik vol leven'

In het parochieblad, op onze facebookpagina en in de verschillende kerken verschenen de voorbije twee weken kruiken. Ze waren een aankondiging van wat we nu lanceren: een nieuw project. Of beter gezegd: een training die we inrichten om vervolgens een nieuw pastoraal aanbod te kunnen doen op onze parochie.
In iedere kerk vind je kaartjes met alle info. Onder de foto hier eveneens alles op een rijtje. Dit project loopt i.s.m. Amfora vzw en Space for Grace.

Voor nu. Of later. Maar het is omdat we weten dat een mens weet wat zijn geloof (en zijn parochie) voor hem betekenen op de snijpunten van het leven....


©foto: Amfora vzw (de bewerking òp de foto is 'van het huis')

Waarom

In de grote momenten van het leven wordt al eens aan de deur van de kerk geklopt: geboorte, huwelijk, sterven...

Dit nieuwe project heeft te maken met dat laatste: sommige mensen vertellen graag hoe ze op hun leven terugblikken en hoe ze kijken naar afscheid nemen. Uitspreken wat het betekent om het leven stilaan los te moeten laten, geliefden achter te laten en benoemen hoe je naar de dood kijkt, kan zeer bevrijdend werken. Vaak doet het hen en de nabestaanden ook goed om die gedachten dan te kunnen nalaten in een uniek vormgegeven boekje.

We kiezen er voor om als parochie in het aanbod van dergelijke gesprekken te voorzien. Het kan een verrijking en verruiming zijn van het pastoraal werk rond ziekte, ouderdom, rouw.

Wat

In deze opstartfase werken we als parochie Edith Stein samen met Amfora vzw en Space for Grace. Wij doopten ons project met de naam ‘Een kruik vol leven’, omdat het vooral over leven gaat...

We zoeken nu eerst geïnteresseerden die graag de opleiding volgen om  zulke eindelevensgesprekken aan te gaan met mensen die zich -door ziekte of door ouderdom- in de laatste fase van het leven bevinden.

Wie de training volgde, kan nadien -gezonden door de parochie- mensen helpen om woorden te vinden voor wat zo moeilijk onder woorden te brengen is wanneer je afscheid moet nemen. Bovendien ben je na de opleiding in staat om het vertelde in een boekje vorm te geven dat je aan de betrokkene(n) kunt nalaten.

Hoe

We doen voor de vorming en begeleiding beroep op de professionaliteit van Amfora vzw die de voorbije jaren een sterke expertise opbouwde inzake praten over het levenseinde en het werken aan een boekje als tastbare verbinding. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten (met huis-werk) en gaan door in De Pinte, tussen oktober 2022 en februari 2023.

Meer info

Welkom  op het vrijblijvende infomoment op zondag 19 juni om 9u30 in de kerk in De Pinte. Hilde Ingels van Amfora vzw zal in een kort vormingsmoment meer uitleg geven en laat je al eens proeven van wat je in de training mag verwachten.  Je kunt of kon er niet bij zijn op 19 juni ?  Spreek dan gerust na de mis eens iemand van de parochieploeg aan.