Parochiale kalender

00u Zevergem

09u en 11u Vormsel De Pinte

09u30 Deurle

09u30 Dienst De Pinte

09u30 Dienst Latem

09u30 Dienst Zevergem

09u30 Eerste communie Latem

09u30 Eerste communie Latem

09u30 Gebedsdienst Latem

09u30 Gebedsdienst Latem

09u30 Latem

09u30 Latem OH Hemelvaart

09u30 Mis en autowijding Deurle

10u Dienst Deurle

10u30 Parochiale startviering in De Pinte

11u De Pinte

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte OH Hemelvaart

11u Gebedsdienst in De Pinte

11u Gebedsdienst in De Pinte

11u Vormsel Latem

16u Eerste communie Deurle

16u Eerste communie Zevergem

16u Vormsel Deurle

17u Eerste communie Deurle

18u Gebedsdienst Deurle

18u Latem

18u Vormsel Zevergem

18u Zevergem

Allerliefdeviering

Benefietconcert

De Pinte: Sober maal

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Eerste communie De Pinte

Geen mis in Zevergem wegens Zeverrock

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Infoavond Eerste Communie

Infoavond vormsel

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Maria Tenhemelopneming 09u30 Deurle en 11u Zevergem

Medewerkersfeest

Parochiaal beraad

Parochiaal beraad Zevergem

Parochiale bedevaart

Soep op de stoep

Soep op de stoep

Soep op de stoep

Vormsel De Pinte

Vormsel Deurle

Vormsel Latem

Vormsel Zevergem

Wijziging geloofsgesprekken