Abdijdag parochieploeg

"Naast de vele vrijwilligers die zich op zoveel verschillende manieren inzetten is er de parochieploeg van De Pinte en Zevergem:

Mensen die, niet stijf van geloofsijver maar zoekend en tastend, proberen taal en teken te geven aan dat verhaal van Jezus.
Mensen die nieuwsgierig zijn en hun handen en hart openhouden en zo een invulling proberen geven aan hun leven ; gelovend in het goede.
Mensen die uiting trachten te geven aan dat onzichtbare, en in verbondenheid en vriendschap zoeken naar wat niet te vinden is ….
Mensen die temidden van het leven, temidden van wat we zeggen en doen, de zin in het oog houden.
Mensen die maandelijks samenkomen, nadenken en spreken over alles wat op de parochie gebeurt, die de toekomst voorbereiden en samen verantwoordelijk willen zijn voor hoe we vandaag parochie proberen te zijn."

Je kan het met deze woorden sinds jaren op de site lezen en zo vergaderden we terug met de parochieploeg op zaterdag 20 augustus (...dus kort nadat de verandering van de weekenddiensten in versneld tempo was beslist...). Niet iedereen kon aanwezig zijn en staat dus op de foto maar dank aan elk van de parochieploeg voor deze keer en voor elke keer weer. Dank ook aan Mieke Bogaert en gezin voor de gastvrijheid in Zegelsem.