Kerstvieringen

'Zodra ik inzie dat geboren worden eigenlijk ter wereld komen betekent is het kerst.'
Vanuit dat oude verhaal van geboorte en met die betekenis hebben we terug gevierd en gebeden en gezongen; omdat we wensen en hopen dat ze terug ter wereld en in mijn wereld mogen komen -zij die rondzwerven en nog geen plek vonden, de mensen voor wie het meer donker dan licht is omdat ze miserie of blijvend gemis kennen, zij die er niet meer bijhoren of omwille van wat gebeurde niet meer durven bijkomen maar zoeken om terug mens te mogen zijn in deze wereld…

Dankjewel aan iedereen. Met zo een parochie ter wereld mogen komen en zijn, dat is zalig.

Hieronder foto’s in chronologische volgorde van alle vieringen en van de kerstherberg daartussenin.