VZW Pastoraal

Een folder met meer info vind je hier.
De laatst verschenen nieuwsbrief van september 2017 kan je hier lezen.
(De vroegere versies zijn hier te vinden: 2014, 2015 en 2016)

Gemotiveerd vanuit de ervaringen van pastoor Piet, en na meerdere jaren van voorbereiding en veel overleg werd door de parochieploegen van De Pinte en Zevergem een project uitgewerkt rond een toekomstgerichte parochie, gedragen door veel vrijwilligers, een priester en een pastoraal vrijgestelde of pastor.
Op 6 mei 2013 werd aan 12 mensen gevraagd om dit project concreet vorm te geven, en op 18 juni 2013 werd de “VZW Pastoraal” opgericht.

We kozen er unaniem voor om Sanne als pastor te benoemen. Sedert september 2013 vult Sanne het vele vrijwilligerswerk dat ze al deed in de pastoraal  -en nog doet- aan met een parttime betaalde functie als onze pastor.

De VZW treedt op als werkgever van de pastor. Administratie als werkgever, fondsenwerving, info meedelen aan de leden en sympathisanten: dat is waar de “VZW Pastoraal” zich voor inzet.

De taakinvulling gebeurt in overleg met de parochieploeg.

Benieuwd naar historiek en werking? Dan moet je beslist hier eens rondwandelen.

In alle geval dank aan de vele mensen die eenmalig of maandelijks bijdragen aan de bezoldiging van onze pastor en zo mee bouwen aan de toekomst.
Hier vind je hoe ook jij dit project kan steunen.

Heb je ideeën, vragen of bemerkingen? Neem gerust contact op met iemand van de VZW:
Johan Decatelle, Christine Dedain, Jan Dermaux, Dymphna De Vos, Annemarie De Sutter, Angele Fasseur, Marianne Foubert, Lucia Goubert, pastoor Piet Herregods, Marc Lagaert, Marianne Van Walleghem