Vormseltocht

Op de ouderavond van 7 september vertelden we ondermeer dat catechese niet zozeer iets is voor de kinderen, maar eerder een ‘intergenerationeel’ gebeuren. De vormseltocht die doorging op vrijdagavond 29 september beantwoordde aan die gedachte: op een uitnodigende, ontspannen, vreugdevolle manier konden ouders en vormelingen (terug) kennismaken met geloof…
Tijdens die vormseltocht doorlopen vormelingen én hun ouders namelijk samen een parcours langs verschillende ‘ankerpunten’ waar telkens een duo van catechisten hen opwacht. De gezinnen staan op die manier ‘wandelend - stil’ bij geboorte, doopsel, zalving, betekenis van handoplegging enz.  Na de tocht nog een glas en een babbel in de kerk en iedereen content naar huis.
Dankjewel aan de 160 deelnemers en catechisten. Bijzondere dank aan Donald voor de coördinatie.
O ja, van nieuwe parochie gesproken: catechisten van elke kerkplek stonden samen in voor gezinnen van elke kerkplek. Deugddoend; getuige daarvan de foto’s.