Zondag 11 maart aansluitend op de eucharistie sober maal in de kerk ten voordele van Broederlijk Delen. Info omtrent inschrijven volgt.

Datums: 

18/03/2018