Parochiaal beraad

parochiaal
beraad
donderdag
23 maart

Donderdag 23 maart vond opnieuw een parochieaal beraad plaats, deze keer in de kerk van Latem. Met mensen vanuit de verschillende kerkplekken werd nagedacht over de groei naar nieuwe parochie, over de groei naar elkaar.
Johan Van de Sande schreef dit verslag over deze bemoedigende avond….