parochiaal
beraad
donderdag
7 juni

Thema: nieuwe parochieploeg

Naar aanleiding van het verder groeien naar de ‘nieuwe parochies’ wordt dit jaar in ons bisdom in elke parochie een parochieploeg geïnstalleerd die verantwoordelijkheid zal krijgen en dragen voor de pastoraal in het geheel van een te vormen parochie.
Omdat we met onze bestaande parochieploeg inzetten op transparantie en betrokkenheid organiseren we omtrent de visie, de opdracht en het samenstellen van deze (nieuw te vormen) ploeg een parochiaal beraad op donderdag 7 juni om 20u in De Pinte.
Voor meer info klik je hier. Ieder is uitgenodigd op deze open vergadering.
Welkom met je gedachten, je interesse, je betrokkenheid, je vragen.

Donderdag 7 juni, 20u, De Pinte