Onze missionaris in Congo

Op zaterdag 9 en zondag 10 september gaf pater Frederik Verpoest (van Deurle afkomstig) tijdens de homilie uitleg over zijn missie in Congo. Hier leest u zijn vertelling van dat weekend.

We laten Frederik niet zo maar vertrekken. De omhalingen in de weekendvieringen waren dan ook ten voordele van zijn werk ginder en dat bracht in totaal 3800 euro op. Zijn dankbaarheid was groot....

Wie nog een storting wil doen ten voordele van de werken van Frederik Verpoest kan dit doen op rekening BE84 4358 0341 0159 van Don Bosco met vermelding: Project Frederik Verpoest. U kan ook een doorlopende opdracht geven voor een maandelijkse storting. Voor giften vanaf 40 Euro per burgerlijk jaar ontvangt u een fiscaal attest.