Gezinsviering Sint-Martinus, Latem

Zondag 12 november: een stampvolle kerk voor de gezinsviering ter gelegenheid van het feest van Sint-Martinus. Vormelingen in spe en vele parochianen die hun patroonheilige wilden eren. Begeleid door het Cum Gaudio koor werd het een plechtige, feestelijke viering.

(vervolg van dit verslag vind je onder de foto’s, maar alvast een vraagje bij de laatste 4 foto’s: weet iedereen deze beelden van Martinus terug te vinden in/rond de kerk van Latem?)

Vele parochianen gaven gevolg aan de oproep in Kerk & Leven van die week om niet bederfbare voedingswaren mee te brengen naar de kerk. Deze voedingswaren werden achteraan in de kerk verzameld en de dag nadien reeds bezorgd aan de voedselbedeling van de vzw Open Plaats in Gent. Behoeftigen uit de vierde wereld van de Brugse Poort in Gent zijn u dankbaar. De inzameling van voedingswaren getuigen van de visie van Martinus: delen is als een licht zijn voor de anderen. Met dank aan de schenkers van deze ‘offergaven’.

Samen met de hosties, het licht, een olielamp en bloemen werd een deel van de voedingswaren als offergave naar het altaar gebracht.

Bij de zegen kregen we volgende zending mee:
…steek uw neus eens buiten en voel aan den lijve dat het koud wordt.
Kijk eens naar de luchten zie met eigen ogen dat het vroeg donker wordt.
Zie wat er gebeurt, we kunnen er van leren.
We zullen voor elkaar - net als Martinus - een mantel van licht en warmte moeten zijn…


Na de gezinsviering werden wij vergast op een gezellige receptie met natjes en droogjes. Met dank aan de parochieploeg en ook aan het gemeentebestuur voor het gebruik van de mooie raadzaal.

Foto’s: Riet en Jef
Verslag: Etienne en Riet