Een dienende gemeenschap, dat willen we zijn

Maar op mijn tocht naar hier
ontmoette ik mensen
die leven zoals Hij leefde.
Ik denk, het zijn er twee of drie,
hier en daar
die doen wat Hij deed.
Wat is dat dan ? vroegen zij.
Dat weet ik niet, zei de vreemdeling
Het is altijd anders.
Je zou het liefde kunnen noemen...

Naast de vele ongeziene en ongekende goedheid zijn er op elke kerkplek groepen of mensen die de aandacht ‘voor wie er meer nood aan heeft’ wakker houden.

Dank aan wie zonder veel woorden na de eucharistie ook de communie brengen aan wie niet (meer) naar de viering kan komen. Een veelzeggend gebaar, een teken dat mensen niet vergeten geraken.

Ook de vrijwilligers van Ziekenzorg proberen natuurlijk zieke mensen nabij te blijven ; een hand op de schouder of een warm woord heeft soms de kracht van een medicijn. Een bezoek voor jezelf of iemand aanvragen kan. Je mag rechtstreeks de verantwoordelijken contacteren:
De Pinte : Magda Beschuyt 09/ 282 36 94
Zevergem : Godelieve Van De Walle 09/385 47 14
Latem en Deurle : Ingrid Temmerman 09/281 27 00

De werkgroepen van Welzijnszorg en Broederlijk Delen
blijven ons geregeld oproepen voor gerechtigheid dichtbij en veraf.
Graag contact ? Vul gerust het contactformulier in.
Of rechtsreeks :
De Pinte : Ann Vandenbussche ann.vandenbussche@cjsm.vlaanderen.be 
Zevergem : Lea Dhondt 09/385 44 13
Latem en Deurle : Riet Scheerder scheerderriet@hotmail.com

Er is een goed contact met het OCMW De Pinte. Dat geeft ons ondermeer de kans om er ook te zijn voor mensen in armoede en voor wie verblijft in het Lokaal Opvanginitiatief voor mensen in asielaanvraag en vluchtelingen in Zevergem.
En door de engagementen van de vormelingen hebben we doorheen de jaren ook een band met Home Thaleia De Pinte, De Ark Drongen, Huize Triest Gent, Poverello Gent, VZW De Tinten Gent, de Rank De Pinte, de Jojo Deinze en het woonzorgcentrum Scheldevelde De Pinte. Ook in Latem en Deurle is er goed contact met WZC Ter Venne Latem en met De Nieuwe Brug Latem.
Keer op keer zijn we dankbaar voor de ontmoetingen die mogelijk zijn. Het zijn stuk voor stuk plekken, momenten, mensen die ons het evangelie helpen verstaan zowel in de week als op zondag.

Pastoor Piet is naast onze parochiepriester ook aalmoezenier in de gevangenis van Oudenaarde. Als parochiegemeenschap richt dat onze ogen, en houdt het onze kring open...