Christus Koning

Zondag 26 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar –Feest van Christus Koning-  dan komt traditiegetrouw de hele Chiro samen voor een misviering in de kerk van De Pinte. Er wordt gezongen, gebeden, gedeeld…en…we weten weer waarvoor Chiro staat!

Op het einde van deze viering zwaaiden we ook de mensen van het ortho-agogisch centrum de Rank uit. De komende twee jaar zullen we ze even moeten missen. Er zijn namelijk verbouwingen voorzien en een tijdelijke verhuis naar Brakel is dus een logisch gevolg. Op het einde van de Chiroviering werden als teken van blijvende verbondenheid zes ranken uitgedeeld; twee ranken voor op de nieuwbouw, twee om mee te nemen naar Brakel en twee die in de tuin van de pastorie van De Pinte zullen geplant worden. Afspraak “Wie eerst druiven heeft, trakteert!” :-)