Abdijdag parochieploeg

’t Was een keer in Deurle dat we samenkwamen die zaterdag 17 juni. Om er op onze ‘abdijdag’ als parochieploeg na te denken over de pastoraal in het geheel van de te vormen parochie. Dat betekent dus terugblikken en vooruitblikken, naar binnen en naar elkaar kijken, naar de mensen van de kerkplekken kijken en naar de wereld vandaag kijken. En: Hem zoeken aan te kijken om zij aan zij verder te kunnen gaan… - allen in Zijn gezichtsveld ; de oorsprong van onze ‘samen’.
Sommige beslissingen vertalen zich in de kalender (zie site), andere laten zich minder distilleren in een agenda maar zijn eerder oriëntaties, perspectieven die we voor ogen houden in het nemen van beslissingen.
Geen 100 foto’s per uur (doel van een parochieploeg is ook niet aan 100 per uur te vergaderen) maar hier toch wel enkele foto’s per uur van die dag.
(O ja: een nieuwe naam is nog niet bepaald, dus gedachten daaromtrent nog steeds welkom…)