Zondag 25 november
11u De Pinte

Op de laatste zondag
vooraleer de advent dan begint
vieren we in de gezinsviering
Christus Koning