11u Allerliefdeviering De Pinte

Zondag 10 februari om 11u in De Pinte : Allerliefdeviering. Een viering over alle vormen van graag zien... Iedereen welkomIn zekere zin geïnspireerd op het ritme van de tijd, en toch helemaal geen viering van de rozerode romantische liefde. Waar het over gaat die zondag zijn alle mensen die zich in liefde en trouw aan mekaar geven.
Wie heb ik dan voor ogen? Natuurlijk getrouwden, verloofden, jubilarissen, maar zeker en niet minder: kinderen, ouders, grootouders, collega’s, buren, vrienden,  mensen die liefde missen, mensen die hun geliefde missen…
Met elk van die relaties neemt de geschiedenis van het verbond met God als het ware een nieuwe aanvang.
Het Woord van God openbaart zich immers niet als een reeks abstracte stellingen maar als een reisgezel, een compagnon de route.
Welkom dus aan allen die leven in die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap,
van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen, van zorg en vergeving.

Al deze tonaliteiten en kleuren zijn samen aanwezig in de liefde.
Waar mensen elkaar op die manier dragen kan een relatie beeld van God zijn.

Geen alle-liefde-viering, want het gaat over meer dan de optelsom van alle liefde.
Geen alle-liefden-viering, want het gaat over meer dan de mens in liefde. Er is een ander in het spel ; Eén die alles draagt.

De Allerliefdeviering gaat over elke liefde die een nuance, die een glimp van God in de wereld brengt….
In zekere zin geïnspireerd op het ritme van de tijd, en toch helemaal geen viering van de rozerode romantische liefde. Waar het over gaat die zondag zijn alle mensen die zich in liefde en trouw aan mekaar geven.
Wie hebben we dan voor ogen? Natuurlijk getrouwden, verloofden, jubilarissen, maar zeker en niet minder: kinderen, ouders, grootouders, collega’s, buren, vrienden, mensen die liefde missen, mensen die hun geliefde missen…
Met elk van die relaties neemt de geschiedenis van het verbond met God als het ware een nieuwe aanvang.
Het Woord van God openbaart zich immers niet als een reeks abstracte stellingen maar als een reisgezel, een compagnon de route.
Welkom dus aan allen die leven in die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen, van zorg en vergeving.
Al deze tonaliteiten en kleuren zijn samen aanwezig in de liefde. Waar mensen elkaar op die manier dragen kan een relatie beeld van God zijn.

Geen 'alle-liefde-viering', want het gaat over meer dan de optelsom van alle liefde.
Geen 'alle-liefden-viering', want het gaat over meer dan de mens in liefde. Er is een ander in het spel ; Eén die alles draagt.
Onze 'Allerliefdeviering' gaat over elke liefde die een nuance, die een glimp van God in de wereld brengt….