Zondag 15 september gezamenlijke startviering met aansluitend drink en medewerkersfeest.
Meer info volgt tijdig.